Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas priekšlikumi: Dabas resursu un publisko aktīvu mērķtiecīgai un efektīvai apsaimniekošanai.

Atbildes projekts Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi).

Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras attīstība un pašvaldību nekustamo īpašumu efektīva izmantošana.

Par finansējuma inovatīvu piesaisti zinātnei.