Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latgales reģiona izaugsmi:
1. Latgaliešu valodas attīstība, jaunais mācību saturs un Latgale.
2. Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, tā sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.

Latvijas Universitātes forums "Latvijas Formula 2020-2050".

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas 2018. gada rudens sesijā izskatāmajiem jautājumiem.