Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latvijas attīstības un konkurētspējas virzītāji; datu analīzes indikācijas un secinājumi.

Par komisijas darba kārtību 2017.gada ziemas sesijā.

“Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”.

Par ES fondu līdzekļiem "uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūrai".