Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pieaugušo izglītības politikas īstenošana.

Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un valsts attīstības modeli līdz 2030.gadam.

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politika un likumdošanas vienkāršošanas pasākumi.

Par Latvijas pašvaldības institūciju sadarbības teritoriju modeli.