Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latvijas stratēģiskā tēla veidošanu.

Ekonomikas transformācija straujākas izaugsmes nodrošināšanai - produktivitāte un cilvēkkapitāls.

Valsts kapitālsabiedrību sociālā atbildība un nefinanšu mērķi.

Par Latvijas attīstības un konkurētspējas virzītāji; datu analīzes indikācijas un secinājumi.