Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par pieaugušo izglītības īstenošanu un attīstību Latvijā.

Par profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības piedāvājumu, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, darbaspēka pieejamību un kvalitāti.

Par Latvijas iekšējo un ārējo investīciju vidi un finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

Par darba tirgus reģionālajām atšķirībām un darbaspēka iekšējo mobilitāti.