Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas iekšējā sasniedzamība un telpiskā mobilitāte.

Rudens sesijas darba plāna apstiprināšana.

IAK ziņojums par cilvēkkapitālu. Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu. Dažādi.

Par Latvijas attīstības plānošanas dokumentos definēto mērķu sasaiste ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.