Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem.

Par pieaugušo izglītības īstenošanu un attīstību Latvijā.

Par profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības piedāvājumu, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, darbaspēka pieejamību un kvalitāti.

Par Latvijas iekšējo un ārējo investīciju vidi un finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.