Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Rudens sesijas izskatāmie jautājumi.

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas turpmākajiem darbiem Latvijas klimata mērķu saskaņošanā ar valsts attīstības mērķiem.

Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

1.Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

2. Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana.(ziņo:PKC).