Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par darba tirgus reģionālajām atšķirībām un darbaspēka iekšējo mobilitāti.

Par Nodarbinātības padomes "rīcības plāna" koncepciju mūžizglītības veicināšanai un mazkvalificēto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Par Latvijas kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām.

Pārresoru kordinācijas centra aktualitātes.