Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latvijas darba tirgu un nākotnes izaicinājumiem.

Darba tirgus pārkārtojumi straujākai ekonomikas izaugsmei.

Rudens sesijas izskatāmie jautājumi.

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas turpmākajiem darbiem Latvijas klimata mērķu saskaņošanā ar valsts attīstības mērķiem.