Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem.

Par kūdras nozares attīstības stratēģiju.

 

Par Latgales simtgades kongresa rezolūcijā iekļautajiem priekšlikumiem.

Foruma cikla "Latvijas ilgtspējas dimensijas" ekspertu ieteikumi ilgtermiņa plānošanai.