Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A
    NAP 2020-2027 kodols.
      1.Par 12.Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas skatītiem jautājumiem.

 2.Par komisijas darba plānu.

 3. Dažādi jautājumi.

 

 

2021+ izvēles Latvijai

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja biedra un sekretāra ievēlēšana.