Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

INDIKATORI 2015.GADĀ
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam
UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA PIELIKUMS