Drukāt

INDIKATORI 2015.GADĀ
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam
UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA PIELIKUMS