Drukāt

Autoceļu nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.