Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

„Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā”.

1. Latvijas Stabilitātes programma 2014 - 2017.
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
2. Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu.
Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmesceļa karte.

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskie aspekti. Problēmas un risinājumi.
Prezentācijas:
VARAM : par tiesiskajiem aspektiem.
Valērijs Stūris: likumdošanas piemēri prakse ārvalstīs.