ES fondi pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūrai.

Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

Par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem.

Par Latvijas iekšējo un ārējo investīciju vidi un finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

Darba tirgus reģionālās atšķirības un darbaspēka iekšējā mobilitāte.