Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas turpmākajiem darbiem Latvijas klimata mērķu saskaņošanā ar valsts attīstības mērķiem.

Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana(ziņo:PKC).

Valsts stratēģiskie investīciju projekti sadarbībā ar Ķīnas Tautas republiku.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kopsēde par pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem