Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.

Priekšlikumu pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma.