Par Saeimas lēmuma “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” izpildi.

Par ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu Latvijā.

 Par Eiropas zaļā kursa atbalsta programmu 2021. - 2027. gadam sektorāliem mērķiem un rīcības virzieniem.

 

Ziņojums par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020-30 īstenošanu.

  Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozes un perspektīvas pēc 24.02.2022.