Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra (5G) nozares iespējamie mērķi 2021.-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras (5G) nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra (5G) un Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu eksporta nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Apstrādes rūpniecības nozares apraksts un iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Tranzīta nozares galvenie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.