Valsts ieguldījumu politika mediju telpas stiprināšanā.

Par Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes 2021-2027. gadam izstrādes gaitu.

 Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

 

 Par vidējā termiņa risinājumiem elektroenerģijas ražošanas jomā.