2019. gada 1. - 2. oktobrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas delegācijas vizītē Somijas Republikā, kur tikās ar Somijas Republikas Parlamenta Nākotnes komisiju. Delegācija apmeklēja arī Somijas Izglītības un Kultūras ministriju, inovāciju fondu SITRA, valsts investīciju aģentūru Business Finland, Ālto Universitāti un Pohjois - Tapiola vispārizglītojošo pamatskolu.

NAP2027 prioritāte “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”.

NAP2027 prioritāte “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” rīcības virziens “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”.

Medicīnas eksports kontekstā ar NAP 2021-2027.gadam.

Par NAP 2021-2027 stratēģiskajiem mērķiem un pārmaiņu virzieniem.