Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis iepazīstināja deputātus ar priekšlikumiem pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.