Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks komisijas deputātus iepazīstināja ar Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.