Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultātiem iepazīstina  Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora pienākumu izpildītāja Līga Buceniece, ka pateicoties komiisjas lēmumam ir izstrādāta skolu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platforma “Skolu karte”, izdarīti grozījumi Izglītības likumā. Pašvaldību pieņemtie lēmumi par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā, piemēram: pirms 2018./2019. mācību gada sākuma: likvidētas 24 vispārējās izglītības iestādes pluss viena pirmsskolas izglītības iestāde. Ministru kabineta Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” stājas spēkā ar 11.09.2018, kur ir noteikti kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš iepazīstina ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu. Galvenais ir novērst maršrutu dubultošanos, tāpēc ir veikti pasākumi pārvadājumu sinhronizācijai. Ilgtspējīgas attīstības komiisjas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma: ierosina turpināt iesākto darbu VARAM un IZM ar pašvaldībām par vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju. Kopumā Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmums virzās uz priekšu un 13. Saeimai būtu jāseko līdzi šī lēmuma izpildes gaitai.