Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ekonomikas minsitrijas tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors Jānis Salmiņš iepazīstināja deputātus ar Ekonimikas ministrijas sagatavotu prezentāciju:Ekonomikas transformācija straujākas izaugsmes nodrošināšanai - produktivitāte un cilvēkkapitāls. Ekonomikas izaugsmes mērķis ir straujāka ekonomikas izaugsme, kas tiek balstītas uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu. Pašlaik Latvijā jaunu konkurētspējas priekšrocību trūkums kavē eksporta izaugsmi. Izaugsmi balsta lēni augošs iekšzemes pieprasījums IKP vidēji 2,3%. Deputāti tika iepazīstināti ar Nodarbinātības padomes 2017.gada 1.pusgada darba programmu: Tautsaimniecībai atbilstošas augstākās izglītības attīstība −augstākās izglītības piedāvājuma saskaņošana ar tautsaimniecības nozaru izaugsmes vajadzībām,−studiju programmu konsolidācija,−absolventu monitorings, Zinātnes un pētniecības ieguldījums tautsaimniecības transformācijā −prioritārie virzieni zinātnē 2018.-2021.gadam,−valsts uzņēmumu iesaiste pētniecībā un inovācijās, Darbaspēka vajadzību noteikšana nozarē,−nozaru vajadzību pēc cilvēkresursiem analīze (IKT, elektronikas, ķīmijas un farmācijas, mežsaimniecības un kokapstrādes, pārtikas, mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs),Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana:−progress un tālākie risinājumi, Sabiedrības un darbaspēka novecošanās ietekme uz darba tirgu un iespējamie risinājumi.

 

 

 

Priekšlikumi diskusijai “Valsts – Latvijas galvenais kapitālists” piedāvā uz zināšanām balstītus risinājumus publisko kapitālsabiedrību jomā. To galvenais mērķis ir uzlabot publisko kapitālsabiedrību pakalpojumu kvalitāti, kā arī piedāvāt tādas strukturālās reformas, kas atbalsta valsts ilgtspējīgu attīstību. Valsts kontrole ir sagatavojusi priekšlikumus diskusijai, lai piedāvātu inovatīvus risinājumus, apkopojot jau veikto revīziju ziņojumos konstatēto, kā arī aicinātu sabiedrību uz atvērtu un saturisku diskusiju, gūstot pēc iespējas lielāku atdevi un pienesumu. Priekšlikumi diskusijai “Valsts – Latvijas galvenais kapitālists” piedāvā uz zināšanām balstītus risinājumus publisko kapitālsabiedrību jomā. To galvenais mērķis ir uzlabot publisko kapitālsabiedrību pakalpojumu kvalitāti, kā arī piedāvāt tādas strukturālās reformas, kas atbalsta valsts ilgtspējīgu attīstību. Valsts kontrole informē Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju par svarīgākajām atziņām ziņojumā.

 

Uzsākot ziemas sesiju Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti tika informēti, kas ir Latvijas ekonomikas virzītāji un modelis ES kontekstā, datu analīzes indikācijas un secinājumi. Pārresoru kordinācijas centra pārstāvis Edvīns Karnītis pastāstīja, kādus indikatorus var izmantot ekonomikas attīstības modelēšanai.

Pielikumi
Download this file (Virzītāji.pdf)Virzītāji.pdf

2016.gada 7. decembra komisijas sēdē uzklausīja VARAM pārstāvjus par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstu infrastruktūrai. Tās mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem: nav jāiegulda  apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi u.tml.) un paliktu vairāk laika resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.). Deputāti nolēma sagatavot atbalsta vēstuli  par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstam programmai, kuru nolēma nosūtīt Ministru prezidentam .

 

 

2016.gada 9.jūnija Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu'' virzīšanu uz Saeimas sēdi. 2016.gada 15.jūnijā Saeima uzdeva Ministru kabinetam izstrādāt un iepazīstināt līdz š.g. 15.decembrim ar šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu. Atbildīgā institūcija par lēmuma īstenošanas gaitu ir Zemkopības ministrijas. Iepazīstināt deputātus jau ar izdarītiem darbiem un vēl veicamiem darbiem bija ieradušies  Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringonds Arnītis un Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Savus viedokļus par īstenošanas gaitu izteica VARAM, Vides konsultatīvās padomes pārstāvji.