Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) sniegto informāciju par progresu Latvijas investīciju projektu izstrādi(atjaunošanas un noturības mehānisma), kurus plānots iesniegt Eiropas Komisijā. Diskusijas par konkrētiem projektiem vēl tupinās, bet pamatā investīciju projektu mērķis ir veicināt klimatneitralitāti. Darbs tiek organizēts sešos reformu virzienos - klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. No ES Atveseļošanas mehānisma līdzekļiem 20%, pēc EK ieteikumiem, plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% - klimata mērķu sasniegšanā. FM informēja, ka patlaban ir zināms projektu "melnraksts", bet gala variants varētu tapt tuvāko nedēļu laikā. Deputāti ar konkrētu projektu sarakstu varēs iepazīties tad, kad puses būs vienojušās par konkrētiem investīciju projektiem.

 Saeimas komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis priekšlikumu izstrādātājiem pārmeta, ka projektu izvērtēšanas procesā netiek nodrošināta sabiedrības iesaiste, netiek nodrošinātas diskusijas un lēmumu caurredzamība.

 Saeimas komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis lūdza atbildīgām ministrijām iesūtīt konkrētus iecerētos investīciju projektus, kurus plānots finansēt ar ES Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Latvijai no šī fonda indikatīvi pieejami 1,65 miljardi eiro.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv