Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji sēdē klātesošos iepazīstināja ar iecerēto datu pārvaldības un pieejamības politiku, tostarp datu pārvaldības vīziju, izaicinājumiem, kā arī ieguvumiem, kurus datu koplietošanas platforma sniegs datu sniedzējiem un ņēmējiem.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti lēma aicināt valdību izvirzīt ambiciozākus mērķus datu pārvaldības un koplietošanas jomā, nekā tos šobrīd paredz sagatavotās Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.– 2027.gadam.
Deputāti vēstulē aicinās valdību likumprojektus, kas saistīti ar nepieciešamību izstrādāt tiesisko regulējumu datu platformas darbībai, iesniegt Saeimā ne vēlāk kā viena gada laikā. 
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka iecerētie seši gadi ir pārāk ilgs laiks, jo pamatnostādņu ietvaros pilnīgu datu koplietošanu plānots nodrošināt tikai 2027.gadā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv