Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

   Atbildīgo ministriju un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji klātesošos informēja par plānotajiem pasākumiem, tostarp neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas izbūvi, pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izveidi ar dzelzceļa stacijām, kā arī emisiju samazināšanu pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā. Kā atzīmēja ministrijas, plānu Eiropas Komisijai ir iecerēts iesniegt līdz 30.aprīlim.

  Klātesošie diskutēja par jautājumu, kā veicināt pārvietošanās paradumu maiņu, radot konkurētspējīgu sabiedriskā transporta piedāvājumu un tādējādi mudinot cilvēkus to biežāk izvēlēties, vienlaikus samazinot privātā transporta lietošanu.

     Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis aicināja maksimāli ātri veikt ieguvumu un izdevumu analīzi to pasākumu īstenošanai, kas ietilpst Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānā, kopējā vīzija ir saprotama. Skaidrs, ka galvenokārt ir jākoncentrējas uz Rīgas metropoli, jo šeit notiek vislielākā cilvēku plūsma. Tāpat saprotams, ka pirms daudziem gadiem izveidotā infrastruktūra nav piemērota šādas plūsmas nodrošināšanai.

     Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis ierosināja rakstīt vēstuli Ministru prezidentam, ka pašlaik mēs galvenokārt redzam vēlmju sarakstu, taču nepieciešams analizēt arī konkrētus rādītājus, kas var liecināt par iecerēto transporta projektu efektivitāti, tostarp analizējot pasažieru plūsmas. Pēc tam būs iespējams secināt, vai plānotās investīcijas var būt dzīvotspējīgas, proti, atmaksāties kā komercprojekts, vai arī nepieciešamas subsīdijas no valsts puses, uzsverot, ka otrajā gadījumā to būtu vērtīgi precizēt pirms Eiropas Komisija mums dod zaļo gaismu projektu īstenošanai.

Komisijas deputāti nolēma rakstīt vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu maksimāli ātri veikt ieguvumu un izdevumu analīzi to ANM pasākumu īstenošanai, kas ietilpst Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv