Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

   Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē turpināja skatīt jautājumus par ANM plāna finansējuma sadalījumu veselībai. Veselības ministrijas(VM) Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore Agnese Tomsone deputātus iepazīstināja ar VM redzējumu par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un gatavību epidemioloģiskajām krīzēm, ANM plāna ietvaros. Atklājot, ka mehānisma līdzekļus plānots atvēlēt trīs universitāšu un septiņu reģionālo slimnīcu stiprināšanai.

   A.Tomsone atzina, ka universitāšu slimnīcās vairāk plānots investēt, jo tām ir lielāka ietekme un arī lielāks gultu skaits. Tāpat, gatavojot pieprasījumus nākamajiem plānošanas periodiem, varētu paredzēt līdzekļus arī reģionālajām slimnīcām, iespējams, kā vienu no kritērijiem iekļaujot arī Covid-19 gultu skaitu.

     Kopumā ministrija iezīmējusi trīs virzienus atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļu izlietojumam kopumā 213 miljonu apmērā. Pirmais virziens ir integrētu veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, kas paredz ieguldījumus universitāšu slimnīcu un reģionālo slimnīcu infrastruktūrā. Otrais virziens iezīmēts veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšana epidemioloģiskajām krīzēm. Šajā kontekstā plānoti ieguldījumi epidemioloģiskās drošības stiprināšanā universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūrā, kā arī ieguldījumi ambulatoro iestāžu vides pieejamībā. Trešais virziens norādīts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu attīstība, kas paredz pakalpojumu modeļu izstrādi un pilotēšanu, kā arī ārstniecības personu tālākizglītības modeļu ieviešanu. Citastarp plānots arī pilnveidot onkoloģisko slimību ārstniecību.

      Savukārt VM darbības programma paredz, ka tiks veikta primārās veselības aprūpes attīstība un digitalizācija, kā arī Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta un hronisko slimo pacientu aprūpes attīstība. Tāpat arī iezīmēta turpmākā cilvēkresursu pilnveide, kas paredz tālākizglītības pasākumus, atbalstu rezidentūrām un ārstniecības personu piesaisti.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis aicina vēlreiz apspriest VM plānus kādā no nākošajām komisijas sēdēm, jo pašlaik neatbalsta VM redzējumu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv