Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

    Ilgtspējīgas attīstības komisijas atkārtoti skatīja jautājumu par bērnu labklājību valstī un demogrāfiju, NAP 2021-2027 kontekstā, kura skatīja 2019.gada 12.jūnijā. Šoreiz ministrijām bija jāsagatavo informācija, kas ir mainījies par šo gadu un kas plānots īstenot tuvākajā laikā.

    Komisija sēdē uzklausīja atbildīgās ministrijas par pasākumiem bērnu labklājības veicināšanā, kā arī valsts demogrāfijas attīstībai Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam ietvaros.

      Komisijas deputāti uzsvēra, ka progresa paātrināšanai nepieciešama steidzama starpnozaru sadarbība, un plāna izstrādē iesaistītajiem jānorāda turpmākie darbības mērķi un uzdevumi, lai nodrošinātu ģimeņu un bērnu labklājību valstī. Kā arī atbildīgām ministrijām jāpaātrina bērnu un ģimenes attīstības pamatnostādņu izstrādi. Jo pašlaik nav izstrādāti un sabiedriskajai apspriedei nodoti politikas plānošanas dokumenti ģimenes un bērnu labklājības jomā, kas kavē ieviest daudzveidīgu un nepieciešamu atbalstu.

       Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre I.Ikstena norādīja, ka diemžēl ministrijas pārstāvju paustais komisijas sēdē nav spējis pilnībā pārliecināt deputātus par to, ka pieejamie pakalpojumi bērniem, jauniešiem un ģimenēm ir pieejami arī ikdienā, ko apliecina arī vecāki, kuri rūpējas par bērniem ar invaliditāti.

       Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību bērniem ar invaliditāti, būtiski lēmumu pieņemšanas procesā komisija uzklausīja bērnu vecākus, jo tie vislabāk saprot reālo situāciju.

       Komisijas deputāti iepazīstoties ar ministriju sniegto informāciju izglītības, veselības un labklājības jomā, priecē ieplānoto pasākumu skaits. Tomēr, pievēršoties jautājumiem, kas skar bērnus ar invaliditāti, joprojām pastāv vairāki neatrisināti jautājumi, tostarp saistībā ar asistenta pakalpojumu pieejamību, kā arī deinstitucionalizācijas projekta virzību.

        Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre I.Ikstena akcentēja arī nepieciešamību papildināt priekšrocību klāstu “Goda ģimenes” programmas ietvaros, kura no šī gada pieejama ne tikai daudzbērnu ģimenēm, bet arī tām, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti.

Klātesošie diskutēja arī par jautājumiem saistībā ar atbalstu cilvēkiem ar retām slimībām, programmām, kas paredzētas jauniešu bezdarba samazināšanai un izglītības sistēmas pilnveidi.

Komisija savā darbakārtībā pie šiem jautājumiem atgriezīsies atkārtoti, lai sekotu līdzi veiktajiem uzlabojumiem un pārliecinātos par ministriju sadarbību.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv