Drukāt

      Ilgtspējīgas attīstības komisija turpina skatīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu Klimata pārmaiņas un ilgtspēja. Šoreiz uzklausot Ekonomikas ministrijas pārstāvju stāstot par biometāna flagship projektu, atjaunojamie energoresursi (AER), ražošanas zaļināšanu un energoefektivitāti.

        Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis secināja, ka ministrijas parakstās uz kaut kādām iniciatīvām, pieņemot, ka tās saņems finansējumu no valsts budžeta, kādu to pieprasīs, kaut gan zina, ka naudu no valsts budžeta nesaņems. Lai tās savus mērķus finansētu, teiks, mēs esam pieprasījuši, bet Finanšu ministrija mums naudu nav piešķīrusi. Valsts ir pilna ar ambicioziem mērķiem klimata jomā, citās jomās, kuras nav realizētas. Es vēlētos, lai deputātiem būtu daudz lielāka izpratne par to, uz ko mēs esam parakstījušies, kādas ir alternatīvās iespējas un kādi ir tie ceļi kā mērķus sasniegt, vai tā ir energoefektīva efektivitāte, biodegvielas izmantošana vai biometāns. Kādas ir tās izmaksas, šodienas izmaksas, kapitāla izmaksas un nākotnes izmaksas, ja tās prasa kaut kādas subsīdijas un kas notiek, ja nesaņemam subsīdijas. Gribētu arī zināt, kādu iespaidu tas atstās uz ekonomiku, tautsaimniecību, vai tā sadārdzinās elektroenerģiju, vai vēl kaut ko sadārdzinās.

    Komisija uzklausot sniegto, informāciju secināja, ka pašlaik nevar ne noraidīt, ne atbastīt biometāna flagship projektu, (AER), ražošanas zaļināšanu un energoefektivitāties projektus.