Drukāt

    Ilgtspējīgas attīstības komisija turpina atkārtoti skatīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu veselība. Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktore, ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja A. Tomsone pastāstīja, ka no ANM līdzekļiem veselības nozarē plānots īstenot trīs reformas un veikt investīcijas slimnīcu infrastruktūrā. No Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) atvēlētajiem līdzekļiem veselības nozarē plānots īstenot trīs reformas, veikt investīcijas slimnīcu infrastruktūrā un īstenot vairākus pētījumus. Ministrijas projektiem kopumā paredzēti 181,5 miljoni eiro. No tiem 10 miljoni paredzēti komponentei "Digitālā transformācija" un atlikusī summa komponentei "Veselība".

        No VM piešķirtajiem līdzekļiem tiks īstenota reforma uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju, noturību. Reformai paredzēts atvēlēt 3 870 000 eiro. No šīs summas lielākā daļa jeb 1 955 000 eiro paredzēti genomu sekvenēšanai, 500 000 eiro - vienotu principu izstrādei onkoloģijas jomā, 350 000 eiro - rekomendāciju izstrādei epidemioloģisko prasību nodrošināšanai, 350 000 eiro - efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļa izstrādei un 715 000 eiro paredzēti pētījumiem.

      Komisijā šodien sprieda par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un gatavību epidemioloģiskajām krīzēm, caur ANM plānu. Vienlaikus no ANM līdzekļiem 158 miljonus eiro VM plāno novirzīt investīcijām. VM to raksturo kā atbalstu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visapatverošu ilgstpējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, kā arī nodrošinātu epidemioloģiskās prasības. Pa šo summu kopumā plānots uzlabot infrastruktūru 58 iestādēs. Lielākā daļa summas jeb 82,6 miljoni eiro paredzēti Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcai, 30,6 miljoni eiro - Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcai (PSKUS), 18,9 miljoni eiro - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai (BKUS), vēl 17,3 miljoni eiro paredzēti reģionālajām slimnīcām, kamēr 8,5 miljonus eiro plānots atvēlēt sekundāro ambulatoro valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošanai.

    Vienlaikus komisijas deputāti pauda bažas, vai iezīmētais finansējums reģionālajām slimnīcām plāna ietvaros būs pietiekams.

 Uzklausot atbildīgo ministriju pārstāvjus un citas pieaicinātās personas, deputāti nolēma lūgt Ministru prezidentam:

 1) konceptuāli atbalstīt reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja, noturība” Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros 158 milj, eiro investīcijas trīs Latvijas centrālo slimnīcu infrastruktūras stiprināšanai;

 2) Izvērtēt vai reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja, noturība” paredzētais finansējums reģionālajām slimnīcām plāna ietvaros ir pietiekams.