Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

     Ilgtspējīgas attīstības komisija turpina skatīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu digitālā transformācija.

    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji sēdē deputātus informēja par digitalizācijas komponentē izvirzītajiem mērķiem un izaicinājumiem, atzīmējot, ka digitālajai transformācijai plānotais finansējums ir nedaudz vairāk nekā 365 miljoni eiro. Ministrija izcēla četras galvenās pozīcijas: valsts pārvaldes digitālo transformāciju; uzņēmumu digitalizāciju un inovācijas; sabiedrības un valsts pārvaldes digitālās prasmes; digitālo infrastruktūru (5G).

    Uzklausot VARAM redzējumu, komisijas deputāti aicināja ministriju sagatavot līdz šim īstenoto lielo digitālo projektu, tostarp e-veselības sistēmas, kļūdu izvērtējumu un priekšlikumus, lai tās vairs netiktu pieļautas. Deputāti aicināja VARAM iespējami drīzā laikā ar secinājumiem iepazīstināt gan komisiju, gan valdību.

    Komisijas deputāti sēdē atzīmēja vajadzību uzlabot koordinācijas procesu starp ministrijām, plānojot projektus digitālās transformācijas jomā, un rosināja VARAM piedāvāt savu redzējumu turpmākajai pieejai digitālās transformācijas pārvaldībā, tostarp izvērtējot arī citu valstu pieredzi.

   Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis uzsvēra, pievēršoties jautājumam par digitālo infrastruktūru un iedzīvotāju prasmēm, ir jāizvērtē investīcijas ne tikai Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī Nacionālā attīstības plāna kontekstā, lai infrastruktūra un digitālās prasmes būtu vienlīdz spēcīgas. Plānojot milzīgas investīcijas digitālajā jomā, ir jāmācās no iepriekš pieļautajām kļūdām. Tāpēc, komisijas deputāti nolēma informēt Ministru kabinetu, ka kopumā komisija atbalsta Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu Digitālā transformācija, tomēr VARAM jāizvērtē iepriekš pieļautās kļūdas, piemēram: e-veselība, e-skola, piedāvāt savu redzējumu turpmākajai pieejai digitālās transformācijas pārvaldībā, tostarp izvērtējot arī citu valstu pieredzi, jāizvērtē investīcijas ne tikai Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī Nacionālā attīstības plāna kontekstā.

    Komisijas deputāti pieņēma zināšanai uzaicināto personu sniegto informāciju. Nolēma nosūtīt Ministru prezidentam vēstuli, ka atbalsta, Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu Digitālā transformācija aicinot VARAM sagatavot līdz šim īstenoto lielo digitālo projektu, tostarp e-veselības sistēmas, kļūdu izvērtējumu un priekšlikumus turpmākai pieejai, rosinot VARAM piedāvāt savu redzējumu turpmākajai pieejai digitālās transformācijas pārvaldībā, tostarp izvērtējot, arī citu valstu pieredzi. Pievēršoties jautājumam par digitālo infrastruktūru un iedzīvotāju prasmēm, ir jāizvērtē investīcijas ne tikai Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī Nacionālā attīstības plāna kontekstā, lai infrastruktūra un digitālās prasmes būtu vienlīdz spēcīgas.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv