Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

    Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti uzklausīja Eiropas Parlamenta deputātu I. Ījabs par Latvijas plāniem un gatavību integrēties Eiropas Savienības (ES) onkoloģijas sistēmā, kas ir izvirzīta par vienu no ES prioritātēm. Veselības ministrijas pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar topošā valsts Onkoloģijas plāna galvenajiem virzieniem. Plāna galvenais mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

   Klātesošie pārsprieda nepieciešamību sakārtot vēža reģistru, pārrunāja jautājumu par ģimenes ārstu apmācību saistībā ar onkoloģiskām saslimšanām, kā arī diskutēja par zinātnes un pētniecības attīstības iespējām.

   Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre I. Ikstena iepazīstoties ar ministrijas sagatavoto informāciju secināt, ka jaunajā Onkoloģijas plānā ietvertajos virzienos ejam kopsolī ar Eiropas Savienību. Liela uzmanība papildus ir atvēlēta arī paliatīvās aprūpes uzlabošanai, būtiski ir nodrošināt plānoto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

   Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre I. Ikstena ierosināja atkārtoti komisijas darbakārtībā pie nepieciešamajiem uzlabojumiem onkoloģijas jomā atgriezīsies, vērtējot arī Onkoloģijas plānā iekļautos pasākumus un tiem nepieciešamo finansējumu, par kuru detalizētākai informācijai jābūt pieejamai maija otrajā pusē.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv