Drukāt

    Ilgtspējīgas attīstības komisijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors K. Rožkalns informē deputātus, ka Baltkrievijas uzņēmumu piesaistē Latvijas konkurētspēja atpaliek no Lietuvas. Salīdzinājumā ar Lietuvu Latvijā atpaliek valsts institūciju reaģēšanas ātrums un visu pušu iesaiste, atbalsta instrumentu pieejamība un administratīvie šķēršļi. Tāpat ir nepieciešami atbalsta mehānismi, lai uzņēmumu darbinieku ģimenes locekļi spētu pārcelties uz Latviju. Lielākajai daļai Baltkrievijas uzņēmumu nav partneru Latvijā, kuri varētu iesniegt uzaicinājumu un apliecinājumu, kas nepieciešams iebraukšanai Latvijā. Lietuvas priekšrocības ir ģeogrāfiskais tuvums Baltkrievijai un īpaši Minskai, daudz plašāku fiskālo atbalsta instrumentu piedāvājumu, kā arī to, ka nav nepieciešams ielūgums, apliecinājums un atvieglojums D vīzas saņemšanai, līdz ar to atvieglota Baltkrievijas uzņēmēju iebraukšana Lietuvā. Lietuvā ir nesalīdzināmi resursi, kuri tiek atvēlēti investīciju piesaistei. Lietuvas aģentūrā "Invest Lithuania" ar investīciju piesaisti nodarbojas nedaudz vairāk nekā 130 darbinieki, bet LIAA - aptuveni 20 darbinieki, turklāt Lietuvas aģentūras vidējā alga ir divas reizes lielāka nekā Latvijā. Tas rada lielu kadru mainību - ap 40%. Nereti ir tā, ka LIAA speciālists piesaista kādu investoru un aiziet strādāt pie šī investora. Kopumā uz Lietuvu ir pārcēlušies 43 Baltkrievijas uzņēmumi, bet vēl 37 uzņēmumi izskata šo iespēju. Pēdējā gada laikā Lietuvas vīzu saņēmuši 12 000 baltkrievu, tostarp termiņuzturēšanās atļauju - 7500 baltkrievi. Savukārt Latvijas vīzu šajā periodā saņēmuši 250 baltkrievi, no tiem 200 - termiņuzturēšanās atļaujas. Uz Latviju pēdējā gada laikā pārcēlušies 15 Baltkrievijas uzņēmumi, trīs uzņēmumi paplašinās Latvijā, bet vēl septiņi uzņēmumi izskata iespēju pārcelties uz Latviju. Kopumā piesaistītas investīcijas 9,5 miljonu eiro apmērā un radītas 755 jaunas darbavietas.

      Pēdējā gada laikā Latvijas zaudētos Baltkrievijas investīciju projektus "Wargaming" un "PandaDoc" LIAA pārstāvis skaidroja, ka "Wargaming" izvēlējās 500 no saviem 5500 darbiniekiem pārcelt uz Lietuvu, jo tā ir tuvāka, tika piedāvāts plašāks fiskālais atbalsts, darba devējam draudzīgāka nodokļu politika, bet darbinieku ģimenēm iespēja sūtīt bērnus uz bērnudārziem un skolām ar krievu mācību valodu. Savukārt "PandaDoc" izvēlējās pārcelties uz Ukrainu un Portugāli, jo šajās valstīs ir zemāki nodokļi un darba devēju izmaksas, turklāt Ukrainai ir bezvīzu režīms ar Baltkrieviju.

      Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis augstu novērtē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbu ārvalstu investīciju piesaistē. Tomēr, ņemot vērā aģentūrai pieejamo resursu apjomu, cīņā par Baltkrievijas investīcijām pagājušā gada laikā esam zaudējuši Lietuvai, un šī pieredze liek izdarīt ļoti nopietnus secinājumus.

    Ilgtspējīgas attīstības komisija ierosina rakstīt vēstuli Ministru kabinetam, aicinot valdību uzklausīt aģentūru par līdzšinējo pieredzi un gūto mācību, lai saprastu, ko un kā mēs varētu darīt labāk. Pievērst uzmanību, ka Lietuvā pie investīciju piesaistes strādā sešas reizes vairāk cilvēku, nekā Latvijā, un viņu atalgojums ir divreiz lielāks, nekā mūsu aģentūras darbiniekiem. Sagatavot un izskatīt ministru kabinetā “zaļā koridora” investīciju piesaistei regulējuma ieviešanas modeli pēc pagaidu regulējuma darbības izbeigšanas.