Drukāt

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pirms nedēļas iepazinās ar iecerētajām transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam un šodien turpināja spriest par transporta nozarei izvirzītajiem mērķiem oglekļa dioksīda izmešu samazināšanā, uzklausot biedrības “Auto Asociācija” pārstāvi par Zaļu auto atbalsta programmu 2021.-2027.gadam.

 Biedrības “Auto Asociācija” pārstāvis atzīmēja, ka transporta sektorā procentuāli visvairāk oglekļa dioksīda emisiju rada sauszemes autotransports, it sevišķi vieglās automašīnas. Desmit gadu laikā Latvijas autoparks varētu palielināties par 28 procentiem.

 Iepriekš Satiksmes ministrijas pārstāvji komisiju informēja, ka Eiropas zaļais kurss līdz 2050.gadam paredz samazināt transporta radītās emisijas par 90 procentiem.

 Komisija pauda bažas par to, vai būs iespējams sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un vai finansējums būs pietiekams plānoto pasākumu īstenošanai.

 Klātesošie vērsa uzmanību uz zaļu auto nodokļu politikas pilnveidošanas nepieciešamību, kā arī vecu auto norakstīšanas iespējām. Tika pārspriesta sabiedrības motivācija personiskā auto vietā izvēlēties sabiedrisko transportu, kā arī nepieciešamība sakārtot infrastruktūru, lai varētu pārvietoties ar alternatīviem transportlīdzekļiem, piemēram, velosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis atzīmēja, ka Eiropas zaļā kursa ietvaros esam uzņēmušies nopietnas saistības, taču neesam guvuši pārliecību, ka ar esošo redzējumu tās tiks izpildītas. Pašlaik rodas bažas, vai valsts pārvaldei ir pietiekami skaidrs redzējums un resursi, lai sasniegtu plānoto.

 Komisija septembrī atkārtoti pievērsīsies šim jautājumam, aicinot uz sēdi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus sniegt pārskatu par iespējamiem risinājumiem.

 Ilgtspējīgas attīstības komisija ierosina rakstīt vēstuli Ministru kabinetam, aicinot valdību pievērst uzmanību, vai būs iespējams sasniegt izvirzītos Eiropas zaļā kursa mērķus un vai finansējums būs pietiekams plānoto pasākumu īstenošanai.