Drukāt

 Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedri ievēlēta Dace Rukšāne - Ščipčinska. 

Darba kārtībā pie punkta dažādi tika izskatīts sadarbības memorandu starp LR Izglītības un zinātnes ministriju, Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisiju un Nodibinājumu “IT Izglītības fonds”. Ar šo Memorandu Puses vienojas sadarboties, lai veicinātu Fonda izstrādāto projektu, apmācības programmu un mācību materiālu iekļaušanu pamata un vispārējās izglītības procesā. Ilgtspējīgas attīstības komisija

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija deleģēja Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas priekšsēdētāju R. Znotiņu parakstīt sadarbības memorandu.

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Finanšu ministrijas ministra padomnieks I. Dālderis informē deputātus, ka Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) fondu Eiropas Padomē (EP) varētu apstiprināt jūlija vidū. Patlaban noslēgušās diskusijas ar Eiropas Komisiju (EK) un Latvijas ANM plānā nekādas būtiskas izmaiņas nav veiktas. Dālderis informēja, ka provizoriski EK ANM ieviešanas dokumentu varētu iesniegt apstiprināšanai EP jau 22.jūnijā, bet EP to varētu apstiprināt 13.jūlijā. Šie datumi gan vēl ir indikatīvi.

 Savukārt pēc tam jūlija beigās un augusta sākumā varētu notikt līgumu slēgšana ar valstīm, bet augustā vai septembrī jau varētu saņemt pirmo avansa maksājumu.

 Ministrijas pārstāvis informēja deputātus, ka saskaņā ar EK apstiprināto ANM finansējuma sadalījumu Latvija 2021.gadā no ANM varētu saņemt 4,073 miljonus eiro, 2022.gadā - 254,65 miljonus eiro, 2023.gadā - 394,248 miljonus eiro, 2024.gadā - 458,113 miljonus eiro, 2025.gadā - 411,711 miljonus eiro, bet 2026.gadā - 303,206 miljonus eiro.

 Latvijas pieteikums ES Atveseļošanas fondā paredz klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem novirzīt 676,2 miljonus eiro, digitālajai transformācijai - 365,29 miljonus eiro, nevienlīdzības mazināšanai - 370 miljonus eiro, veselības jomai - 181,5 miljonus eiro, bet likuma varai - 37 miljonus eiro.

 No plāna izriet, ka 40% jeb 643,21 miljons eiro no ES Atveseļošanas fonda būs tiešs atbalsts komersantiem, nedaudz mazāk kā 60% jeb 1,15 miljardi eiro būs publiskais pasūtījums komersantiem, bet valsts pārvaldes izdevumi veidos 26,64 miljonus eiro.