Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji deputātus iepazīstināja ar iecerētajiem rīcības virzieniem Eiropas zaļā kursa atbalsta programmas 2021.-2027.gadam īstenošanā un tika pārspriesta Latvijas situācija klimata politikas mērķu sasniegšanā. 

 Deputāti pārsprieda arī Eiropas zaļā kursa un Latvijas tautsaimniecības interešu salāgošanas iespējas. Komisija atzīmēja, ka konkrētu mērķu nospraušana CO2 samazināšanā ir būtiska arī privātajam sektoram, lai spētu plānot savu turpmāko darbību. Tāpat deputāti pauda cerību jau drīzumā iepazīties ar detalizētu rīcības plānu.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka pēc iespējas ātrāk valdības līmenī ir jāpanāk vienošanās par konkrētiem mērķiem noteiktos tautsaimniecības sektoros CO2 izmešu samazināšanā. Noteikt konkrētus CO2 samazināšanas mērķus enerģētikā, transportā un lauksaimniecībā ir ļoti svarīgi, lai ministrijas varētu sākt darbu pie risinājumu izstrādes un izpētes par to, cik šie risinājumi mums izmaksās. Jo ilgāk turpinās nenoteiktība par to, kura ministrija par ko ir atbildīga, jo lielāks risks, ka lēmumi tiks pieņemti pēdējā brīdī, kas nedos laiku uzņēmumiem un sabiedrībai savlaicīgi sagatavoties un pielāgoties.

 V.Dombrovskis kā labo piemēru minēja Lietuvu, kura Eiropas zaļā kursa ieviešanai izstrādājusi detalizētu plānu ar sektorāliem mērķiem.

 Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Ministru kabinetam ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk noteikt konkrētus CO2 samazināšanas mērķus enerģētikas, lauksaimniecības un transporta nozarēs.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv