Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē LIAA informēja, ka LIAA kapacitātes stiprināšana risinātu problēmas, kas saistītas ar atalgojuma sistēmu, augstu darbinieku mainību un problemātisku darbinieku noturēšanu, elastības trūkumu attiecībā uz jaunu atbalsta instrumentu un pakalpojumu izveidi, kā arī kompetenču fragmentāciju. Plāns aģentūras darbības uzlabošanai paredz to pārveidot par nodibinājumu, kas tiktu veidots uz atsevišķa likuma pamata. LIAA un Ekonomikas ministrija (EM) vēlas panākt, lai aģentūra būtu izņēmums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, tādējādi iestādi padarot elastīgāku. Aģentūras kapacitātes stiprināšanai ieplānots pieprasīt vienreizēju mantisko ieguldījumu nekustamajā īpašumā Pērses ielā 2, Rīgā, 8,75 miljonu eiro apmērā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis aicināja komisijas deputātus nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu valdību stiprināt LIAA kapacitāti.

 LIAA mērķis ir palīdzēt augt uzņēmumiem, sākot no labas un perspektīvas idejas līdz pat pasaules līmeņa atpazīstamībai eksporta tirgos. LIAA piedāvā atbalstu uzņēmējiem, kas meklē noieta tirgus ārvalstīs un aicina izmantot aģentūras piedāvātos pakalpojumus - dibināt jaunus kontaktus tirdzniecības misijās, nacionālajos stendos, kontaktbiržās, individuālajās vizītēs un apmeklēt eksporta seminārus. Investīciju piesaistes jomā LIAA veicina uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu normatīvo aktu izstrādi, kā arī iestājas par stabilu nodokļu politiku, kvalificēta darbaspēka, infrastruktūras un atbalsta instrumentu pieejamību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V.Dombrovskis akcentēja, ka LIAA darbojas, lai palīdzētu uzņēmumiem izaugt par lielām un starptautiskos tirgos atpazīstamām kompānijām, tādējādi aģentūrai būtu jāspēj atbalstīt bez darba palikušos uzņēmumus, sniedzot visu aktuālo informāciju par iespējām iekļauties jaunos tirgos un pārorientēt savu uzņēmējdarbību. Ar investoriem visos iespējamajos veidos ir jārunā, ar viņiem ir jākomunicē. Ir divi ceļi, kā uzlabot investīciju piesaisti, proti, pārrunāt iespējas ar atbildīgajām instancēm vai uzrunāt tos uzņēmumus, kurus mēs vēlētos piesaistīt, un uzdot jautājumu, kas jādara, lai šie uzņēmumi būtu ieinteresēti investēt Latvijā. Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ ieviestās sankcijas neapšaubāmi ietekmēs arī mūsu iedzīvotājus, īpaši jau tos, kuri dzīvo Latgales reģionā un kuriem bija darbs uzņēmumos, kas saistīti ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tāpēc ir svarīgi, ka jau tagad Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai būtu konkrēti priekšlikumi X stundai – piedāvājums cilvēkiem un uzņēmējiem, kuriem vairs nav darba.

Ilgtspējīgas attīstības komisija plāno vērsties pie valdības ar aicinājumu uzdot LIAA tuvākajā laikā sniegt savu izvērtējumu tam, kas jādara, lai proaktīvi uzrunātu to auditoriju, kas vēl nemeklē vietu, kur pārcelt savu ražošanu, bet drīz to varētu darīt. Tāpat komisija aicināja izvērtēt iespējas, kā maksimāli ātri nodrošināt darbavietas tiem, kas tās varētu zaudēt saistībā ar Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv