Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Finanšu ministrija (FM) informēja par grafiku Atveseļošanas fonda ieviešanas nosacījumu izstrādei. Ministrijā ir paredzēts līdz 2022.gada beigām uzsākt 80% projektu atlases par gandrīz 1,4 mljrd. EUR, aptverot visas plāna jomas. Atveseļošanas fonda plāna ieviešana Latvijā ir paredzēts 1,82mljrd. EUR. 2021.gada septembrī saņemts Eiropas Komisijas (EK) avanss 237,4 milj.EUR un uzsākts darbs pie reformu un investīciju ieviešanas.

Pirmais maksājuma pieprasījums EK par 9 rādītājiem (reformas likuma varas, nevienlīdzības mazināšanas un digitālās transformācijas jomās) - 231 milj. EUR tiks iesniegts EK š.g. jūnijā. Lai 2023. gadā EK iesniegtu maksājuma pieprasījumu par 503 milj. EUR – papildu jāizpilda 49 rādītāji. Ministrijām jāveic pasākumi, lai izpildītu rādītājus maksājuma pieprasījuma iesniegšanai EK un savlaicīgi jāinformē Ministru kabinets jāpiedāvā risinājumi, ja pastāv būtiski riski.

Iestāžu 2022.gada februārī aktualizētās Atveseļošanas fonda ieviešanas naudas plūsmu prognozes kopumā liecina par lēnāku investīciju sākšanu nekā veidojot AF plānu 2021. gada vasarā. Pastāv jauni RISKI Krievijas agresijas Ukrainā ietekmē. Iestādēm vismaz vienu reizi gadā jāaktualizē prognozes, jāsniedz FM pēc pieprasījuma. FM plāno apkopot kopējo aktualizēto prognozi 2022.gada rudenī.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis saka liels paldies par sniegto informāciju un novēl veiksmi Finanšu ministrijai tālākai darbībai, jo darba ir daudz, lai veiksmīgi apgūtu Atveseļošanās fonda naudu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv