14. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopbilde.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima Izmantošanas noteikumi: saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv