Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti iepazinās ar "Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.-2027. gadam" un uzklausīja Labklājības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra ziņojumus attiecībā uz pamatnostādnēm un situāciju demogrāfijas jomā. Komisijas deputāti ierosināja ik gadu izvērtēt pamatnostādnēs noteiktā plāna izpildi un ziņot komisijai par konkrētā gadā sasniegtajiem rezultātiem.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti lūdza Labklājības ministrijas pārstāvjiem sagatavot pārskatu par to, kuri no pamatnostādnēs iekļautajiem darba uzdevumu ir iekļauti šā gada valsts budžetā. 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics atzīmēja, ka Latvijas ilgtspējīga attīstība un jaunās valdības prioritāte - Ekonomikas transformācija, tiks panāktas, ja tiks precīzi identificēti valsts atpalicības iemesli un tiks piedāvāti inovatīvi risinājumi to novēršanai.

Jautājumu par Demogrāfisko lietu centra izveidi vai Demogrāfijas lietu institūtu nolēma pārrunāt kādā no nākošajās komisijas sēdēm. Jo iepriekšējai valdībai beidzot darbu, noslēdzās Demogrāfisko lietu centra darbība.

Ilgtspējīgas attīstības komisija ir nolēmusi lūgt Saeimas Analītiskajam dienestam veikt pētījumu par Latvijas ekonomiku un valsts ilgtspēju raksturojošajiem rādītājiem pēdējo 10 gadu laikā, salīdzinot tos ar kaimiņvalstīm un ES. Mērķis ir identificēt atpalicības iemeslus konkrētos rādītājos un izstrādāt priekšlikumus ekonomikas konkurētspējas un valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Turklāt, ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju, pētījumā tiks izvērtētas demogrāfijas ilgtermiņa prognozes Latvijā un reģionos, kā arī demogrāfijas dinamikas ietekme uz Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, sociālo atbalstu un pensiju sistēmu.

Tika saņemts iesniegums par Demogrāfijas apakškomisijas izveidi. Apakškomisijas izveides iesniegums tiks, izskatīs 2023. gada 25. janvāra komisija sēdē.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv