Ilgtspējīgas attīstības komisijas (turpmāk –komisija) 2023. gada 1. februāra sēdē izskatīja Latvijas Biodegvielas un bioenerģētikas asociācijas (turpmāk – LBBA) vēstuli par SEF emisiju samazināšanu transportā un finansiāliem riskiem. LBBA vadītājs I. Stikāns ziņoja par situāciju ar biopiejaukumu degvielai, kas palīdzēs Latvijai sasniegt klimata mērķus transportā. Asociācija lūdza komisiju vērsties pie Klimata un enerģijas ministrijas (turpmāk – KEM) ar lūgumu plānot visu atjaunojamo degvielas veidu izmantošanu, atjaunot obligāto biodegvielas piejaukumu no 1.aprīļa, kā arī noteikt obligāto biopiejaukumu degvielai visa gada garumā. KEM valsts sekretāra pienākumu izpildītāja L. Kurevska skaidroja, ka obligātais biopiejaukums degvielai 2022. gadā tika atcelts uz laiku līdz 2024. gada 1. janvārim ar mērķi samazināt degvielas cenu brīdī, kad bija cenas pieaugums. Galējais cenas samazinājums, kas tika iegūts, bija 3-7 eiro centi par litru. L. Kurevska norādīja, ka biopiejaukums degvielai atkal būs obligāts no 2024. gada 1. janvāra, un šobrīd nav bijušas diskusijas par to, ka to varētu atjaunot agrāk un jāveicina, lai biodegviela kļūst pieprasītāka, jo tas ir viens no veidiem, kā sasniegt klimata mērķus.

Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas (LDTA) vadītājs O. Karčevskis uzsvēra, ka obligātā biopiejaukuma atcelšana pērn un šogad bija pozitīva. Ja šobrīd atjaunotu prasību par biopiejaukumu, tas patērētājiem izmaksātu 3-10 eiro centus par litru. Latvija kļūtu mazāk konkurētspējīga ar Lietuvu, kur jau tagad 95.markas benzīns maksā par pieciem centiem lētāk, bet dīzeļdegviela - par 10 centiem lētāk.

Lai Latvija sasniegtu klimata mērķus transportā un realizētu Direktīvas prasības Komisija aicina izvērtēt risinājumus un sniegt savu viedokli par Komisijas sēdē LBBA pausto viedokli.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē tika izveidota Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju (balsoja - 12 par, nepiedalījās balsošanā 3 deputāti I. Brante, V. Baire, M. Jencītis). Komisija izsūtīta vēstule visām frakcijām ar lūgumu līdz 2023. gada 3. februārim deleģēt pārstāvjus apakškomisijā.

KOMISIJAS LĒMUMS

Komisija aicina izvērtēt risinājumus un sniegt savu viedokli par Komisijas sēdē LBBA pausto viedokli uz šādiem jautājumiem:

·         visu atjaunojamo degvielu veidu izmantošanu;

·         atjaunot obligāto biodegvielas piejaukumu no 2023. g. 1.aprīļa;

·         biodegvielas obligāto piejaukumu visa gada garumā.

·         atjaunot pienākumu degvielas piegādātājiem un tirgotājiem samazināt aprites cikla emisijas degvielā, ieviešot sankcijas par mērķu neizpildi.

Lai to pilnvērtīgi realizētu Klimata un enerģijas ministrijai virzīt jautājumus citām atbildīgām ministrijām lēmumu pieņemšanai.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv