Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti apmeklēja Valmieras novada lauksaimniecības uzņēmumus, kur iepazinās ar lauksaimniecības nozares aktualitātēm, nākotnes perspektīvām un izaicinājumiem. Tika apmeklētas  zemnieku saimniecība “Mazdzērvītes” (piena lopkopība), zemnieku saimniecība “Jaunozoli” (augkopība), SIA “Eko lauki” (bioloģiskā lauksaimniecība) un LPKS "VAKS".

 

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv