Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ekonomikas ministrijas pārstāvji, iepazīstinot klātesošos ar sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu, ieskicēja īstermiņā un vidējā termiņā izvirzītos mērķus, kā arī 2023.gadā iecerēto rezultātu – sasniegt 22 miljardus eiro eksporta apjomu.  Pārrunājot plānotos rīcības virzienus, tostarp spriežot par cilvēkkapitālam attīstāmajām prasmēm un inovācijām, komisijas locekļi uzsvēra, ka digitālo prasmju uzlabošanai jāpievēršas pastiprināti, gan pilnveidojot iedzīvotāju individuālās prasmes tehnoloģiju lietojumā, gan attīstot palīdzības mehānismus mazajiem uzņēmumiem darbam tiešsaistes vidē.  Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka Latvijas uzņēmumi digitalizācijas jomā atpaliek – Latvijā pieejamā infrastruktūra ir viena no labākajām OECD valstu vidū, savukārt tās izmantošana – viena no vājākajām.  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti spriežot par Latvijas ekonomikas atjaunošanas plānu pēc koronavīrusa Covid-19 izraisītās krīzes, akcentēja, ka pievērsīs pastiprinātu uzmanību tā praktiskai īstenošanai.  Klātesošie rosināja pilnveidot atbalstu ražojošajiem uzņēmumiem, tostarp izvērtējot iespēju rast atbalstu ražošanas izmaksu samazināšanai.  Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka svarīgi, lai tautsaimniecības stimulēšana un atveseļošanās notiktu pārdomāti un efektīvi, atbilstoši valdības pieņemtajai stratēģijai. Nav pieļaujama ad hoc resursu sadale. Ilgtspējīgas attīstības komisija tuvākajās sēdēs turpinās pārspriest sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu.

 

 Ilgtspējīgas attīstības komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu  - “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021 – 2027. gadam”(iepazīties ar dokumentu var sadaļā pie komisijas sēdēs pieņemtie lēmumi).

 

Nacionālajam attīstības plānam 2021. - 2027. gadam pievienojamā lēmuma projekta izstrāde: Covid – 19 krīzes ietekmē.

Komisijas deputāti iepazinās ar Nacionālajam attīstības plānam 2021. - 2027. gadam pievienojamā lēmuma projekta izstrāde: Covid – 19 krīzes ietekmē Saeimas lēmuma projekta paziņojumu.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis lūdz 13. Saeimas deputātus, ministrijas un Valsts prezidentu iesniegt līdz 2020. gada 18.maija plkst.17.00 priekšlikumus.

 

Komisijas deputāti sprieda par iespējamiem risinājumiem NAP2027 turpmākajai virzībai, izskatot iespēju virzīt Saeimā pirms Covid-19 krīzes sagatavoto NAP2027 projektu, atgriezt plānu izskatīšanai un pilnveidošanai Ministru kabinetam vai turpināt darbu pie nepieciešamajām izmaiņām komisijas ietvaros. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti lēma sagatavot lēmuma projektu, lai sabalansētu NAP2027 izvirzītos mērķus ar ārkārtējās situācijas radītajām izmaiņām.  Komisija plāno uzsākt darbu pie lēmuma projekta jau nākamajā sēdē trešdien, 13.maijā, un iecerēts, ka NAP2027 kopā ar sagatavoto lēmuma projektu apstiprināšanai Saeimā varētu tikt nodots parlamenta pavasara sesijas noslēgumā, informēja V.Dombrovskis.

 

 Covid - 19 iespējamie scenāriji.

 Deputāti sēdē uzklausīja Veselības ministrijas pārstāvjus, kuri informēja par Covid-19 iespējamiem izplatības scenārijiem un plānoto rīcību. Pašlaik Latvijā ir ierobežotas vīrusa izplatības scenārijs, taču tā attīstību ir grūti prognozēt, sacīja Veselības ministrijas pārstāvji. 

 Veselības ministre Ilze Viņķele atzīmēja, ka vasaras laikā ir jāsagatavojas iespējamam otrajam vīrusa izplatības vilnim rudenī, kad tas var izplatīties vienlaikus ar ikgadējo gripas epidēmiju. Šogad Covid-19 izplatība nebeigsies un ar vīrusu nāksies sadzīvot ilgāku laiku.

 Komisijas deputāti pauda bažas, ka veselības joma varētu nebūt vienīgā, kuru NAP2027 kontekstā būtu nepieciešams pārskatīt, minot arī būtiskās izmaiņas, kuras Covid-19 krīze radījusi, piemēram, izglītības jomā.

 Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam (NAP2027) ir jāpārskata, ņemot vērā Covid-19 krīzes radītos izaicinājumus, trešdien, 29.aprīlī, sēdē pauda Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti, aicinot Veselības ministriju sagatavot stratēģisko redzējumu par nepieciešamajiem grozījumiem veselības jomā.

 Pirms Covid-19 krīzes Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam projekts bija ievirzījies finiša taisnē. Šī brīža situācijā, saskaroties ar pasaules mēroga vīrusa epidēmiju, ir nepieciešams pārskatīt Nacionālais attīstības plānu, pastiprinātu uzmanību veltot tieši veselības jomai, pēc sēdes sacīja komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv