Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ilgtspējīgas attīstības komisija uzklausīja Finanšu ministrijas sagatavoto Atjaunošanas un noturības mehānismu (ANM/RRF), kas ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma. No ministrijām RRF plānā nozaru ministrija definē izvēlētās reformas, reformu sasaisti ar Eiropas Semestra rekomendācijām, reformu socioekonomisko ietekmi, plānoto investīciju sasaisti ar reformām, investīciju projektu darbības un izmaksas, reformu un investīciju sasniedzamos rādītājus, labuma guvējus, paredzamo ieguldījumu zaļajā un/vai digitālajā transformācijā. RRF tiek iezīmēts rāmis, ka darba grupu sanāksmes notiek septembrī, tematiskās darba grupas - formulē reformas un investīcijas finansēšanai no RRF. Nozaru ministriju diskusijas ar sadarbības partneriem līdz 11.septembrim. Nozaru ministrijām līdz 11.septembrim jāiesniedz RRF plāna sadaļas FM. Pēc 11.septembra atkārtotas darba grupu tikšanās septembrī, oktobrī. Septembris – EK redzējums un vadlīnijas RRF plāna sagatavošanai. Starpziņojums Nacionālās attīstības padomei līdz septembra beigām. ANM plāns valdībā līdz oktobra beigām un līdz 2021.gada aprīļa beigām RRF plāna apstiprināšana EK. 2021.gada 3.ceturksnis – RRF plāna īstenošanas uzsākšana (izdevumi attiecināmi no 2020.gada 1.februāra). Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka komisija maksimāli sekos līdz Atveseļošanas un noturības plāna ieviešanai.

 

Ilgtspējīgas attīstības komisija turpināja skatīt 2020.gada 10.jūnija sēdē skatīto jautājumu par Latvijas ekonomikas atjaunošanas rīcības plānu. Šoreiz, tika uzklausītas Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Uzklausot visu viedokļus, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka komisija pievērsīs uzmanību Ekonomikas ministrijas izstrādātajai Latvijas ekonomikas atjaunošanas rīcības plāna (Stratēģija Latvijai) īstenošanai un izpildei, kā arī vēlreiz atgādināja, ka valsts pārvaldei jāstrādā koordinēti.

 

 Ekonomikas ministrijas pārstāvji, iepazīstinot klātesošos ar sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu, ieskicēja īstermiņā un vidējā termiņā izvirzītos mērķus, kā arī 2023.gadā iecerēto rezultātu – sasniegt 22 miljardus eiro eksporta apjomu.  Pārrunājot plānotos rīcības virzienus, tostarp spriežot par cilvēkkapitālam attīstāmajām prasmēm un inovācijām, komisijas locekļi uzsvēra, ka digitālo prasmju uzlabošanai jāpievēršas pastiprināti, gan pilnveidojot iedzīvotāju individuālās prasmes tehnoloģiju lietojumā, gan attīstot palīdzības mehānismus mazajiem uzņēmumiem darbam tiešsaistes vidē.  Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka Latvijas uzņēmumi digitalizācijas jomā atpaliek – Latvijā pieejamā infrastruktūra ir viena no labākajām OECD valstu vidū, savukārt tās izmantošana – viena no vājākajām.  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti spriežot par Latvijas ekonomikas atjaunošanas plānu pēc koronavīrusa Covid-19 izraisītās krīzes, akcentēja, ka pievērsīs pastiprinātu uzmanību tā praktiskai īstenošanai.  Klātesošie rosināja pilnveidot atbalstu ražojošajiem uzņēmumiem, tostarp izvērtējot iespēju rast atbalstu ražošanas izmaksu samazināšanai.  Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka svarīgi, lai tautsaimniecības stimulēšana un atveseļošanās notiktu pārdomāti un efektīvi, atbilstoši valdības pieņemtajai stratēģijai. Nav pieļaujama ad hoc resursu sadale. Ilgtspējīgas attīstības komisija tuvākajās sēdēs turpinās pārspriest sagatavoto ekonomikas atveseļošanās plānu.

 

 Ilgtspējīgas attīstības komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu  - “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021 – 2027. gadam”(iepazīties ar dokumentu var sadaļā pie komisijas sēdēs pieņemtie lēmumi).

 

Nacionālajam attīstības plānam 2021. - 2027. gadam pievienojamā lēmuma projekta izstrāde: Covid – 19 krīzes ietekmē.

Komisijas deputāti iepazinās ar Nacionālajam attīstības plānam 2021. - 2027. gadam pievienojamā lēmuma projekta izstrāde: Covid – 19 krīzes ietekmē Saeimas lēmuma projekta paziņojumu.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis lūdz 13. Saeimas deputātus, ministrijas un Valsts prezidentu iesniegt līdz 2020. gada 18.maija plkst.17.00 priekšlikumus.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv