Drukāt

Satiksmes ministrijas un VAS “Elektroniskie sakari” informēja komisiju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras (5G) nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā. Pēc ziņojumu uzklausīšanas, diskusijām ar atbildīgo ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem komisija nolēma lūgt iekļaut NAP2027 projektā divus Eiropas Komisijas izstrādātā “Savienojamības paziņojuma” dalībvalstīm izvirzītos mērķus 2025. gadam.

1)         ”Gigabitu savienojamība visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, skolām, transporta mezgliem un galvenajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos resursus”.

2)         “Pilsētu teritorijām un visām sauszemes transporta maģistrālēm ir nepārtraukts 5G pārklājums”.

Attiecībā uz Eiropas Komisijas izvirzīto mērķi, kurā noteikts, ka “visām Eiropas mājsaimniecībām gan laukos, gan pilsētās ir pieejams tāds interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mb/s lejuplīnijas ātrumu, ko var uzlabot līdz gigabitu ātrumam”, komisijas sēdē notika diskusija par izmaksu lietderību, izbūvējot ātrgaitas interneta infrastruktūru teritorijās ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu, nelielu potenciālo interneta pieslēgumu skaitu. Diskusijas rezultātā komisija nolēma lūgt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai noteikt minimālās prasības, kādām jāatbilst ikvienā Latvijas mājsaimniecībā pieejamajam interneta ātrumam.

KOMISIJAS LĒMUMS

 Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam ar lūgumu iekļaut NAP2027 projektā divus Eiropas Komisijas izstrādātā “Savienojamības paziņojuma” dalībvalstīm izvirzītos mērķus 2025. gadam.

1)         ”Gigabitu savienojamība visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, skolām, transporta mezgliem un galvenajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos resursus”.

2)         “Pilsētu teritorijām un visām sauszemes transporta maģistrālēm ir nepārtraukts 5G pārklājums”.