Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Aviācijas asociācijas prezidents Artūrs Kokars iepazīstināja, ka pašreiz aviācijas nozare tiešā ietekme uz iekšzemes kopproduktu (IKP) veido 0,75%, bet līdz 2027. gadam nozares daļai jāsasniedz vismaz 0,9% no IKP. Vienu no iespējamiem šķēršļiem aviācijas nozares attīstībai minēja darbaspēka nepietiekamību, uzsverot, ka darbaspēks pietrūkst kvalificētajās profesijās - piloti un gaisa satiksmes dispečeri. Uzsvēra, ka ir jāveido mehānisms, ka tiek veidota valsts garantija un studenti, kuri grib iegūt pilota vai gaisa satiksmes dispečera kvalifikāciju, var saņemt valsts garantētu kredītu ar nosacījumu, ka viņiem ir noslēgts darba priekšlīgums ar darba devēju. Asociācijas prezidents norādīja, ka tādā veidā jaunietis iegūtu 100 000 eiro pilota kursa pabeigšanai.

Pērnā gada nogalē asociācija ar aicinājumu - studiju kreditēšanu iestrādāt pilotu un dispečeru apmācībās - jau ir vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tomēr netika uzklausīti.

Deputāti uzsvēra, ka vajadzētu veicināt aviācijas nozares un specializēto profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu sadarbību.

Komisija uzskata, ka šāda veida Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts cilvēkresursu attīstībai aviācijas nozarei ir nepieciešams, ņemot vērā Eiropas Komisijas noteiktos ierobežojumus attiecībā uz lidostām un aviopārvadātājiem. Komisijas ieskatā atbalstu aviācijas nozarei nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā vajadzētu īstenot ar visu līmeņu izglītības programmu palīdzību.

Diskusijas rezultātā deputāti secināja, ka trūkst nopietnas analīzes vai pētījuma par SEZ un reģionālajām lidostām, kā rezultātā lēmumu pieņemšana bieži tiek balstīta viedokļos un pieņēmumos. Komisija lūdza Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt pētījumu vai analīzi par SEZ, ietverot šādus jautājumus:

•           Kāda ir Latvijas SEZ starptautiskā konkurētspēja reģionā rūpniecības investīciju piesaistē. Kādi pasākumi būtu jāveic, lai šo konkurētspēju paaugstinātu?

•           Kāda ir reģionālo lidostu ietekme uz SEZ konkurētspēju reģionā rūpniecības investīciju piesaistē, ņemot vērā Liepājas lidostas pieredzi?

•           Kādi ir secinājumi un apsvērumi par nepieciešamību būvēt Daugavpils lidostu un tās ietekmi uz Latgales reģiona attīstību?

KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti vienojās nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam ar lūgumu NAP2027 indikatīvajā investīciju sarakstā paredzēt finansējumu Daugavpils lidostas būvniecībai un Izglītības un zinātnes ministrijai, aicinot atbalstīt aviācijas izglītību. Sniegt atbalstu aviācijas nozarei nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā vajadzētu īstenot ar visu līmeņu izglītības programmu palīdzību.