Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Zemes resursu ekonomiski efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas izaicinājumi Latvijas ekonomikas attīstībai.
Biedrība Zemnieku saeima komisijas sēdē prezentēja savu skatījumu “Lauksaimniecības nozare šodien un nākotnes izaicinājumi”

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv