Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Rail Baltica - iespējas un izaicinājumi.

  • Eiropas savienības atbalsts(atbilst ES ilgtermiņa plānam – pamattīkla izveide, Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) prioritārais projekts, līdz 85% līdzfinansējuma,Integrēs Baltijas valstis Eiropā - vienotā dzelzceļa telpa).
  • 2014-2016 detalizēta tehniskā izpēte

Uzdevums - izvēlēties to Rail Baltica trases variantu, kurš Latvijai būtu visizdevīgākais un kurš būtu līdzsvarā starp:

* trases lietotāju
* vietējo iedzīvotāju
* vides interesēm
* atbilstu valsts un pašvaldību ilgtermiņa plāniem
* būtu samērojams no izmaksu viedokļa.

  • Līdz 2018.gadam projektēšana ( t.sk. īpašumu atsavināšana).
  • Līdz 2020.gadam būvniecības uzsākšana.
  • Līdz 2025.gadam līnijas Tallina - Rīga - Kauņa atvēšana.
  • Llīdz 2030.gadam savienojums ar Varšavu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv