Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Meža nozares aktualitātes 2015.

Komisijas izbraukuma seminārs uz Kurzemes pusi, kur Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors Jurģis Jansons kopā ar Latvijas Kokrūpniecības federācija izpilddirektors Kristapu Klausu iepazīstināja deputātus -  problēmas ar pašreizējo normatīvo regulējumu priežu audžu apsaimniekošanai.

Tajā pašā laikā iepazīstināja ar:

-Mežsaimniecība Latvijā

-Priežu mežu audzēšanas izaicinājumiem

-Aizsargjoslu apsaimniekošanu.


Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv