Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanosPašvaldību loma un iespējas.
Diskusija ar pašvaldību vadītājiem: 
Andrejs Ceļapīters - Madonas novada domes priekšsēdētājs, Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs,Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, Astrīda Harja - Apes novada domes priekšsēdētāja, Aivars Lācarus - Talsu novada domes priekšsēdētājs.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv