Drukāt

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanosPašvaldību loma un iespējas.
Diskusija ar pašvaldību vadītājiem: 
Andrejs Ceļapīters - Madonas novada domes priekšsēdētājs, Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs,Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, Astrīda Harja - Apes novada domes priekšsēdētāja, Aivars Lācarus - Talsu novada domes priekšsēdētājs.